Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: https://www.solidarnost.org/news/putin-vklyuchil-profliderov-v-komissiyu-po-izmeneniyu-konstitutsii.html